رشته های مورد پذیرش

مركز علمي كاربردي كارآموزان چالوس با شرط داشتن ديپلم سه ساله از طريق دفترچه ثبت نام سراسري و پستي سازمان سنجش در رشته هاي زير دانشجو مي پذيرد
دوره هاي پودماني بدون كنكور
1. نرم افزار كامپيوتر
2.فناوري اطلاعات
3. برق - تكنولو‍ژي كنترل
4. كامپيوتر - سخت افزار
5. نقشه كشي صنعتي
6. تعمير و نگهداري خودرو
7. حسابداري صنعتي
دوره هاي ترمي با كنكور
كارشناسي ناپيوسته
1 . مهندسي الكترونيك
2. مهندسي نرم افزار كامپيوتر
كارداني ناپيوسته
1.نرم افزار كامپيوتر
2. فناوري اطلاعات و ارتباطات
3. برق صنعتي
4. تعمير لوازم خانگي
5. تجهيزات پزشكي
6.تكنولوژي كنترل
7.اقتصاد كار و بهره وري
8 .مديريت خدمات بندري
کاردانی پیوسته
1. الکتروتکنیک-الکترونیک عمومی
2. الکتروتکنیک-برق صنعتی
3. مکانیک خودرو-گرایش مکانیک خودرو

کارشناسی پودمانی با کنکور
1. مهندسی فناوری اطلاعات
2. مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق
3. مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ساخت و تولید

4. مهندسی شبکه های کامپیوتری
5. مهندسی مکانیک خودرو
6. کارشناسی حسابداری