گالری تصاویر
آزمون جامع
انجمن علمی
کتابخانه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
مدیر گروه
معرفی گروه
مدیریت خدمات بندری

مقوله حمل و نقل که امروزه از آن به عنوان صنعت حمل و نقل نام برده می شود میزان قابل توجهی از امکانات مالی و نیروی انسانی را به حود اختصاص می دهد متاسفانه در کشور ما تا کنون نسبت به تربیت نیروی انسانی در این زمینه فعالیت چشمگیری انجام نشده است و این خلا آموزشی بطور اخص در پایانه های دریایی یا بنادر مشاهده می شود همچنین کمبود نیروی انسانی کاردان در بنادر کشور هر ساله منشاء بسیاری از خسارات جانی و مالی بوده ، در هر بندری توسعه شغل های کاری مورد نیاز است به گونه ای که ایمنی و بهداشت کارگران را با در نظر گرفتن وضعیت ویژه ای که با آن سروکار دارند تامین نمایند و این مسئله می تواند خط مشی اصلی را مشخص کند که وضع قوانین شغلی و قوانینی مطابق با معاهدات سازمان جهانی کار و سازمان جهانی کشتیرانی از جمله آن می باشد مشهود است فارغ از مطالب فوق ایجاد دوره آموزش خدمات بندری و تربیت افراد کاردان در این رشته موجب ارتقاء سطوح تعریف شده بنادر ما در سطح بین المللی خواهد شد
تعریف و هدف
دوره کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی ( مدیریت خدمات بندری ) دوره ایست که پس از طی ، فارغ التحصیلان قادر به استفاده بهتر از امکانات بنادر جهت بارگیری و تخلیه شناورها و نهایتا موجب افزایش کارآیی و بهره وری در تصدی و نظارت ، کنترل و برنامه ریزی فعالیت های بندری خواهند شد
گروه های آموزشی
فناوری اطلاعات
مکانیک
عمران
برق
نرم افزار
حسابداری
مدیریت خدمات بندری