گالری تصاویر
آزمون جامع
انجمن علمی
کتابخانه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
مدیر گروه
معرفی گروه
حسابداری

مجموعه ای عظیم از شرکت های صنعتی که با سرمایه گذاریهای عظیم مادی در نصب و بهره برداری تاسیسات و تجهیزات گرانقیمت و مدرن شکل گرفته است هریک در ابعاد مختلف اداری مالی ، صنعتی ، اقتصادی وظایف ویژه خود را عهده دار می باشند یکی از ابعاد مهم این صنعت بعد اقتصادی و مالی است که جهت تقویت این بعد اصولی تدوین راه تربیت انسانی با اطلاعات لازم و کافی در امور مالی و حسابداری است
تعریف و هدف
هدف از برگزاری این دوره تربیت افرادی است که ضمن آشنایی با دروس نظری ، با سیستم های مالی و حسابداری صنعت آشنا شوند و همچنین توانایی لازم در تصمیم گیریهای صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد در بهینه سازی سیستم های گردش کار دستگاه مربوطه را داشته و در انجام وظایف تعریف شده و همکاری موثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه ریزی و بازرگانی و پیش بینی های مالی و اقتصادی شرکت ، ایفای نقش نماید
اهمیت و ضرورت دوره
در یک بررسی کلی کمبود نیروی انسانی دارای تخصص در این بخش کاملا مشهود است و عدم اطلاعات لازم و کافی کارکنان مالی و حسابداری و از طرفی تغییرات سریع در جوامع امروزی و نگرش های جدید به اقتصاد و تجارت ، حسابداری و علوم مالی را که زبان گویای این علوم می باشد بسیار پیچیده کرده است لذا تدوین این برنامه برای رفع این مشکل یک ضرورت انکار ناپذیر می باشد 
گروه های آموزشی
فناوری اطلاعات
مکانیک
عمران
برق
نرم افزار
حسابداری
مدیریت خدمات بندری