گالری تصاویر
آزمون جامع
انجمن علمی
کتابخانه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
مدیر گروه
معرفی گروه
حسابداری

مجموعه ای عظیم از شرکت های صنعتی که با سرمایه گذاریهای عظیم مادی در نصب و بهره برداری تاسیسات و تجهیزات گرانقیمت و مدرن شکل گرفته است هریک در ابعاد مختلف اداری مالی ، صنعتی ، اقتصادی وظایف ویژه خود را عهده دار می باشند یکی از ابعاد مهم این صنعت بعد اقتصادی و مالی است که جهت تقویت این بعد اصولی تدوین راه تربیت انسانی با اطلاعات لازم و کافی در امور مالی و حسابداری است
تعریف و هدف
هدف از برگزاری این دوره تربیت افرادی است که ضمن آشنایی با دروس نظری ، با سیستم های مالی و حسابداری صنعت آشنا شوند و همچنین توانایی لازم در تصمیم گیریهای صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد در بهینه سازی سیستم های گردش کار دستگاه مربوطه را داشته و در انجام وظایف تعریف شده و همکاری موثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه ریزی و بازرگانی و پیش بینی های مالی و اقتصادی شرکت ، ایفای نقش نماید
اهمیت و ضرورت دوره
در یک بررسی کلی کمبود نیروی انسانی دارای تخصص در این بخش کاملا مشهود است و عدم اطلاعات لازم و کافی کارکنان مالی و حسابداری و از طرفی تغییرات سریع در جوامع امروزی و نگرش های جدید به اقتصاد و تجارت ، حسابداری و علوم مالی را که زبان گویای این علوم می باشد بسیار پیچیده کرده است لذا تدوین این برنامه برای رفع این مشکل یک ضرورت انکار ناپذیر می باشد