گالری تصاویر
آزمون جامع
انجمن علمی
کتابخانه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
مدیر گروه


کارشناس ارشد کامپیوتر
مدرس رسمی دانشگاه جامع علمی - کاربردی

computergroup@kchuast.ac.ir
معرفی گروه
نرم افزار

با توجه به پیشرفت چشمگیر علم کامپیوتر به حق می توان عصر حاضر را، عصر کامپیوتر نام گذاری کرد . سرعت روز افزون نو آوری ها در صنعت کامپیوتر لزوم بهره گیری از نیروهای کار آمدی که بتوانند خود را با این نوآوری ها تطبیق دهند نشان میدهد.
کاردان علمی ـ کاربردی نرم افزار رایانه، کاردانی است که به منظور انجام کار در زمینه های برنامه نویسی، مسئولیت سایت های رایانه ای، بهره برداری و ارائه خدمات دارای بینش، دانش و توانایی لازم در حد تجزیه و تحلیل بوده و بتواند طرحهای مهندسی را به کار بندد
کاردانی ناپیوسته فناوری اطلاعات و ارتباطات ( IT ) کاردانی است که به منظور انجام کار در زمینه های برنامه نویسی تحت Web و تجزیه و تحلیل اطلاعات دارای بینش و توانایی لازم در حد بالایی بوده و بتواند طرحهای مهندسی را بکار بگیرد. هدف تربیت کاردانی زبده و ماهر در حوزه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است
گروه های آموزشی
فناوری اطلاعات
مکانیک
عمران
برق
نرم افزار
حسابداری
مدیریت خدمات بندری