تماس با ما
ارتباط با صنعت
شهریه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
انتخاب واحد
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
دانشجوی گرامی

هر چه سریعتر نسبت به تسویه حساب مالی ترم قبل(مهر92) و واریز پیش پرداخت ترم جاری(بهمن 92) اقدام نمایید .در غیر اینصورت سامانه شما برای انجام امور آموزشی(انتخاب واحد و مشاهده نمرات) مسدود خواهد بود.

جهت مشاهده دروس ارائه شده ، شهریه ترم و مبلغ پیش پرداخت ثبت نام بر روی نام رشته خود کلیک نمایید

 جهت فعال شدن انتخاب واحد و ورود به سامانه سجاد ابتدا می بایست مبلغ پیش پرداخت ثبت نام را به حساب دانشگاه واریز کرده سپس فیش واریزی را بصورت حضوری یا از طریق شماره فکس 2249968- 0191 و یا آدرس پست الکترونیکی

info@kchuast.ac.ir

به امور مالی دانشگاه تحویل نمایید

لطفا در صورت ارسال فیش از طریق فکس و یا پست الکترونیک مشخصات خود ( نام ، نام خانوادگی ، رشته ، شماره دانشجویی ) را بصورت خوانا بر روی فیش یادداشت نمایید

کاردانی پیوسته ترمی

الکتروتکنیک - برق صنعتی

              مکانیک خودرو


کاردانی ناپیوسته پودمانی

                                                                                    
کاردانی ناپیوسته ترمی

کارشناسی ناپیوسته پودمانی

کارشناسی ناپیوسته ترمی

آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز