تماس با ما
ارتباط با صنعت
شهریه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
انتخاب واحد
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
زمان انتخاب واحد و ثبت نام نیمسال دوم 95-94  از تاریخ 3 الی 14 بهمن بر اساس سال ورود که دو رقم اول شماره دانشجویی می باشداز طریق سامانه آموزشی سجاد انجام می شود. برای  انتخاب واحد می بایست مبلغ 4/000/000 ریال بعنوان علی الحساب شهریه واریز تا سامانه جهت انتخاب واحد فعال گردد. دانشجویان ملزم هستند بعد از انجام انتخاب واحد (ترجیحاً بعد از زمان حذف واضافه )مبلغ سهم ستاد (15%)را واریز تا انتخاب واحد آنها قطعی و نهایی گردد
جهت مشاهده لیست دروس در پایین بر روی نام رشته خود کلیک کنید

ردیف

سال ورود

مقطع

تاریخ انتخاب واحد

1

92

کاردانی وکارشناسی

3 بهمن

2

93

 

کاردانی

6 و 7 بهمن

کارشناسی

8 و 9 و 10 بهمن

3

94

کاردانی

11 و 12 بهمن

کارشناسی

13 و 14 بهمن


لیست دروس
جهت مشاهده لیست دروس بر روی نام رشته خود کلیک نمایید

کاردانی ناپیوسته ترمی
اینترنت و شبکه های گسترده
برق صنعتی
برنامه سازی کامپیوتر
حسابداری
عمران
مکانیک

کارشناسی ناپیوسته ترمی
مهندسی ابزار دقیق
کارشناس حرفه ای حسابداری
مهندسی شبکه های کامپیوتری
مهندسی فناوری اطلاعات
آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز