تماس با ما
ارتباط با صنعت
شهریه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
انتخاب واحد
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
بسمه تعالی

جدول ساعت نظري و عملي دروس  رشته کاردان فنی فنآوری اطلاعات-اینترنت و شبکه گسترده

 ترم  دوم ورودی 2-96

رديف

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

(همنیاز)

نظري

عملي

1

شبکه های کامپیوتری

3

____

کارگاه کامپیوتر

2

مدارهای منطقی

2

____

ریاضی علم کامپیوتر

3

اخلاق حرفه ای

2

____

 

4

زبان تخصصی اینترنت

3

____

زبان عمومی

5

کارگاه طراحی صفحات وب

____

1
برنامه نویسی مقدماتی

6

اصول سرپرستی

2

____

 

7

فارسی

3

____

 

8

گزارش نویسی

2

____

 

تعداد واحد: 18 واحد

تذکر مهم:دروس همنیاز داخل پرانتز درج شده است.

 

توضیحات:

لازم به ذکر است که واریز شهریه فوق قسط اول واریزی 85% از کل شهریه می باشد . دانشجویان می بایست بعد از انجام انتخاب واحد برای نهایی و قطعی شدن انتخاب واحددر سامانه هم آوا نسبت به پرداخت 15%شهریه خود بصورت الکترونیکی به حساب خزانه داری کل (کارت عابری که عضو شبکه شتاب و رمزدوم داشته باشد )اقدام نمایند و همچنین نسبت به تسویه حساب  باقیمانده بدهی خود به مرکز اقدام نمایند . 

 

*دانشجويان جهت تهيه سرفصل دروس به وب سايت www.kchuast.ac.ir مراجعه نمايند.

 

 

 

 

بسمه تعالی

جدول ساعت نظري و عملي دروس  رشته کاردان فنی فنآوری اطلاعات-اینترنت و شبکه گسترده

 ترم سوم ورودی 1-96

رديف

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

(همنیاز)

نظري

عملي

1

مفاهیم TCP/IP

3

___

شبکه های کامپیوتری

2

آشنایی با مبانی امنیت شبکه

3

___

شبکه های کامپیوتری

3

برنامه سازی شبکه

2

1

برنامه نویسی مقدماتی-شبکه های کامپیوتری

4

کارگاه برنامه سازی تحت وب

___

1

کارگاه طراحی صفحات وب

5

آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی

2

___

(مفاهیم TCP/IP)

6

کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی

___

1

(آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی)

7

اخلاق حرفه ای

2

___

 

8

گزارش نویسی

2

___

 

تعداد واحد: 17 واحد

 

تذکر مهم:دروس همنیاز داخل پرانتز درج شده است.

 

توضیحات:

لازم به ذکر است که واریز شهریه فوق قسط اول واریزی 85% از کل شهریه می باشد . دانشجویان می بایست بعد از انجام انتخاب واحد برای نهایی و قطعی شدن انتخاب واحددر سامانه هم آوا نسبت به پرداخت 15%شهریه خود بصورت الکترونیکی به حساب خزانه داری کل (کارت عابری که عضو شبکه شتاب و رمزدوم داشته باشد )اقدام نمایند و همچنین نسبت به تسویه حساب  باقیمانده بدهی خود به مرکز اقدام نمایند . 

 

*دانشجويان جهت تهيه سرفصل دروس به وب سايت www.kchuast.ac.ir مراجعه نمايند.

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

جدول ساعت نظري و عملي دروس  رشته کاردان فنی فنآوری اطلاعات-اینترنت و شبکه گسترده

 ترم چهارم ورودی 2-95

رديف

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

(همنیاز)

نظري

عملي

1

تربیت بدنی

____

1

 

2

شناخت و پیکربندی isp

2

1

مفاهیم TCP/IP

3

حریم خصوصی و امنیت اینترنت

2

____

آشنایی با مبانی امنیت شبکه

4

پیکربندی مسیریاب های شبکه

2

1

مفاهیم TCP/IP

5

مدیریت و سنجش شبکه های گسترده

2

____

مفاهیم TCP/IP

6

کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده

____

1

(مدیریت و سنجش شبکه های گسترده)

7

کارورزی2

____

2

کارورزی1

تعداد واحد: 14 واحد

 

تذکر مهم:دروس همنیاز داخل پرانتز درج شده است.

 

 

توضیحات:

لازم به ذکر است که واریز شهریه فوق قسط اول واریزی 85% از کل شهریه می باشد . دانشجویان می بایست بعد از انجام انتخاب واحد برای نهایی و قطعی شدن انتخاب واحددر سامانه هم آوا نسبت به پرداخت 15%شهریه خود بصورت الکترونیکی به حساب خزانه داری کل (کارت عابری که عضو شبکه شتاب و رمزدوم داشته باشد )اقدام نمایند و همچنین نسبت به تسویه حساب  باقیمانده بدهی خود به مرکز اقدام نمایند . 

 

*دانشجويان جهت تهيه سرفصل دروس به وب سايت www.kchuast.ac.ir مراجعه نمايند.

 


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز