تماس با ما
ارتباط با صنعت
شهریه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
انتخاب واحد
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
بسمه تعالی

جدول ساعت نظري و عملي دروس  رشته کاردان فنی آسانسوروپله برقی ترم  سوم ورودی 1-96

رديف

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

(همنیاز)

نظري

عملي

1

گزارش نویسی فنی

2

____

 

2

الکترونیک عمومی

3

____

فیزیک الکتریسیته

3

آزمایشگاه الکترونیک عمومی

____

1

(الکترونیک عمومی)

4

کارگاه برق ومدارفرمان

____

1

مدارهای الکتریکی

5

شناخت آسانسورهای هیدرولیک

3

 

استاتیک ومقاومت مصالح

6

کارگاه راه اندازی آسانسورهای هیدرولیک

____

1

(شناخت آسانسورهای هیدرولیک)

7

اخلاق اسلامی

2

____

 

8

دانش خانواده وجمعیت

2

____

 

9

اصول سرپرستی

2

____

 

10

اندیشه اسلامی1

2

____

 

تعداد واحد:19 واحد

تذکر مهم:دروس همنیاز داخل پرانتز درج شده است.

 

 

توضیحات:

لازم به ذکر است که واریز شهریه فوق قسط اول واریزی 85% از کل شهریه می باشد . دانشجویان می بایست بعد از انجام انتخاب واحد برای نهایی و قطعی شدن انتخاب واحددر سامانه هم آوا نسبت به پرداخت 15%شهریه خود بصورت الکترونیکی به حساب خزانه داری کل (کارت عابری که عضو شبکه شتاب و رمزدوم داشته باشد )اقدام نمایند و همچنین نسبت به تسویه حساب  باقیمانده بدهی خود به مرکز اقدام نمایند . 

 

 

*دانشجويان جهت تهيه سرفصل دروس به وب سايت www.kchuast.ac.ir مراجعه نمايند.

 


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز