تماس با ما
ارتباط با صنعت
شهریه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
انتخاب واحد
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
بسمه تعالی

جدول ساعت نظري و عملي دروس  رشته کاردان حرفه ای مدیریت کسب وکار ترم دوم ورودی 2-96

رديف

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

(همنیاز)

نظري

عملي

1

مدیریت بازاریابی

1

1

اصول علم اقتصاد

2

کاربردفنآوری اطلاعات وارتباطات

2

___

 

3

مهارت ها وقوانین کسب وکار

2

___

 

4

قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی آن

3

___

 

5

زبان عمومی

3

___

 

6

سرپرستی واحدهای کسب وکار

1

1

مبانی سازمان ومدیریت

7

اخلاق اسلامی

2

___

 

8

تربیت بدنی

___

1

 

تعداد واحد: 17 واحد

تذکر مهم:دروس همنیاز داخل پرانتز درج شده است.

 

توضیحات:

لازم به ذکر است که واریز شهریه فوق قسط اول واریزی 85% از کل شهریه می باشد . دانشجویان می بایست بعد از انجام انتخاب واحد (ترجیحاً بعداز زمان حذف و اضافه )برای نهایی و قطعی شدن انتخاب واحد به سامانه هم آوا  مراجعه نمایند و 15%شهریه خود (سهم ستاد)را بصورت الکترونیکی به حساب خزانه داری کل واریز و همچنین نسبت به تسویه حساب  باقیمانده بدهی خود به مرکز اقدام نمایند . 

 

 

*دانشجويان جهت تهيه سرفصل دروس به وب سايت www.kchuast.ac.ir مراجعه نمايند.


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز