تماس با ما
ارتباط با صنعت
شهریه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
انتخاب واحد
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود (ترم اول کاردانی )شنبه 97/7/14 ساعت 12:30 کلاس 601 برگزار

می گردد. حضور کلیه دانشجویان الزامی است.آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز