تماس با ما
ارتباط با صنعت
شهریه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
انتخاب واحد
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
تکميل ظرفيت و تمديد پذيرش مهرماه دانشگاه جامع علمي کاربردي از فردا از طريق مراکز آموزشي تابعه دانشگاه اغاز و تا نيمه آبان ادامه خواهد داشت
جزئيات بيشتر در

www.uast.ac.ir 


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز