تماس با ما
ارتباط با صنعت
شهریه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
انتخاب واحد
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
     انجمن علمی کامپیوتر                                                                        انجمن گروه برق                                                             انجمن علمی حسابداری

1-مینا قاسمی       دبیر انجمن                                                        1-حمید نیکو عقیده      دبیر انجمن                                             1-سعید بزرگی   دبیر انجمن

2- محمد حسن زاده عضو انجمن                                                     2-سید جواد ولایتی      عضو انجمن                                          2-کامران ذولفقار فیروز   عضو انجمن

3- معصومه تویر سیاری  عضو انجمن                                             3- محمد تقی بهادری اسکویی   عضو انجمن                                 3-امیر آقا بابایی         عضو انجمن

4-مهدی شایسته          عضو انجمن                                               4-زین العابدین جهاندار     عضو انجمن                                        4-  زهرا حیدری    عضو انجمن

5- نگین جهاندار        عضو انجمن                                                5- میلاد اقبال          عضو انجمن                                              5-عهدیه میردار      عضو انجمن

6- هدیه صرافی       علی البدل                                                     6-  جواد الیاسی          علی البدل                                              6- هانیه ویسی          علی البدل

7- کبری موسوی       علی البدل                                                    7- جواد زندی            علی البدل                                             7- زهرا منصور سمائی    علی البدل

                          

مدیریت فرهنگی مرکز

 

کانون های فرهنگی

کانون فرهنگی اجتماعی دانش                                                          کانون فرهنگی هنری فاراد                                                      کانون فرهنگی علم الهدی

1-سکینه رودگر     دبیر کانون                                                  1- دلارام عطاری         دبیر کانون                                                1- مهدی اکبری          دبیر کانون

2-زهرا موسوی   عضو کانون                                                 2- ساناز فیروز کلایی     عضو کانون                                              2-علی بالی              عضو کانون

3-محدثه رودبارکی  عضو کانون                                              3- محمد حسن تقی پور        عضو کانون                                           3- رجبعلی خدری            عضو کانون

4-حمید رضا بهجتی   عضو کانون                                            4- سیامک کسان                 عضو کانون                                          4-مهدی نوروزی       عضو کانون

5-سارا کیانی     علی  البدل                                                   5-  شهاب کاظمی            عضو کانون                                               5-  یحیی اسماعیلی      عضو کانون

6- هادی فارسی غلی البدل                                                      6-مریم پور مرادی          علی البدل                                                  6- مصطفی خوشوقت   علی البدل

                        


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز