تماس با ما
ارتباط با صنعت
شهریه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
انتخاب واحد
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
گروه کامپیوتر

مهندس حسینی جمعه 10:30-9:45

مهندس جمشیدی سه شنبه 13:30-12:30 و چهارشنبه 13-12

مهندس نظری دوشنبه 14-12

مهندس خدابنده چهارشنبه 17:30-16:30

گروه حسابداری

آقای علیتبار دوشنبه 14-13

آقای نجارکریمی سه شنبه 15:30- 15 و چهارشنبه 16-15:40


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز