تماس با ما
ارتباط با صنعت
شهریه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
انتخاب واحد
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
قابل توجه شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ناپیوسته پودمانی 91


تاریخ برگزاری آزمون : جمعه مورخ 8 دی 91

تاریخ پرینت کارت ورود به جلسه امتحان:دوشنبه مورخ 4 دی 91

گروه آموزشی صنعت

زبان و ادبيات فارسي
زبان انگليسي
مباني كامپيوتر
فيزيك عمومي
رياضي عمومي


گروه آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی

زبان و ادبيات فارسي
زبان انگليسي
مباني كامپيوتر
روش تحقيق در علوم انساني
فرهنگ و معارف اسلامي


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز