گالری تصاویر
تماس با ما
ارتباط با صنعت
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آدرس :
مازندران - چالوس - ابتدای بلوار امام رضا (ع) - خیابان شهید کچویی - مرکز آموزش علمی کاربردی کارآموزان چالوس - کد پستی : 4661648167
تلفن :
52249967 - 52247595 - 011
فکس :
52249968 -011
پست الکترونیکی :
info@kchuast.ac.ir